DOMNITCH &  GELFAND (RUS/BLR)

DOMNITCH & GELFAND (RUS/BLR)

Locatie: Grote Kerk

Dmity Gelfand en Evelina Domnitch scheppen zintuiglijke immersieve omgevingen die fysica, scheikunde en computer wetenschap samenbrengen met uncanny filosofische praktijken nieuwe vondsten, vooral op het gebied van golffenomenen, worden door de kunstenaars ingezet om perceptie en eeuwigheid te bevragen deze vragen klemmen te meer omdat het wetenschappelijke beeld van de wereld, dat ten grondslag ligt aan hedendaags denken, nog steeds niet antwoord heeft op de niet vast te leggen of beschrijven werking van het bewustzijn.

Dmitry Gelfand and Evelina Domnitch create sensory immersion environments that merge physics, chemistry and computer science with uncanny philosophical practices - current findings, particularly regarding wave phenomena, are employed by the artists to investigate questions of perception and perpetuity -such investigations are salient because the scientific picture of the world, which serves as the basis for contemporary thought, still cannot encompass the unrecordable workings of consciousness.

Liquid nitrogen laser performance:

11.09. | 20:20
12.09. | 18:00 / 20:45
13.09. | 18:00 / 20:45
14.09. | 14:00 / 16:00

 

performance SPHAERAE:

13.09. | 15:00 - 15:45 / 16:30 - 17:15

 (foto: Ed Jansen)