FRANCISCO LÓPEZ (SP)

FRANCISCO LÓPEZ (SP)

Locatie: Sphaerae

13.09 | 17:15 - 18:00

Internationaal erkend als een van de belangrijkste figuren in de geluidkunst en experimentele muziek heeft Francisco López in meer dan dertig jaar een verbazingwekkend sonisch universum ontwikkeld; absoluut persoonlijk en iconoclastische, gebaseerd op een nauwgezet luisteren naar de wereld hij doet af met grenzen tussen industriële geluiden en klanken uit de wildernis, schakelt gepassioneerd van de grenzen van perceptie naar de meest afgrijselijke afgrond van sonische kracht en stelt een blind, diepgravend en transcendent luisteren voor, bevrijd van de imperatieven van kennis en open voor zintuiglijke en spirituele expansie.

Internationally recognized as one of the major figures of sound art and experimental music Francisco López has for more than thirty years developed an astonishing sonic universe, absolutely personal and iconoclastic, based on a profound listening of the world - destroying boundaries between industrial sounds and wilderness sound environments, shifting with passion from the limits of perception to the most dreadful abyss of sonic power, proposing a blind, profound and transcendental listening, freed from the imperatives of knowledge and open to sensory and spiritual expansion.