PAUL PRUDENCE (UK)

PAUL PRUDENCE (UK)

Locatie: Atak / Sphaerae

11.09 | Atak | 01:45 - 02:15

13.09 | Sphaerae | 15:45 - 16:15

Audio-visueel performer die werkt met algoritmische en generatieve omgevingen zijn werk is internationaal getoond en gespeeld en legt de focus op de manieren waarop geluid, ruimte en vorm in dwarsverbanden kunnen worden gekoppeld om een live-cinematische visueel-muzikale ervaring te scheppen expansief en immersief.

Audio-visual performer working with algorithmic and generative environments. His work, which had been shown and performed internationally, focuses on the ways in which sound, space and form can be cross-wired to create live-cinematic visual-music experiences expansive and immersive.