KRAMPFHAFT (NL)

Locatie: Oude Markt

13.09 | 22:00 – 23:00

Erratische en enorm krampende tracks vol beweging uit Utrecht spuwen vuur in lagen van stoere synths over drums op speed en in siroop gedrenkte vocalen met futuristisch 8-bit sound design en allerlei alien structuren hyperactiviteit in hyperfocus, laser-gestuurde footwork destruction.

Erratic and constantly moving massively convulsive tracks from Utrecht, The Netherlands spitting thunder in layers of bold synths over speed-addled drums and syrup-drenched vocals with 8-bit futurist sound design and all kind of alien structures hyperactivity in hyperfocus, laser-guided footwork destruction.

JULIEN MIER (NL)

 Jonge componist en producer uit Nederland die bekend staat om zijn eclectische en warrige botsing van vele muzikale genres – zijn handtekening ligt in de rijkgeschakeerde benadering van gefragmenteerde melodieën, verpakt in een palet van, soms zelfs watervalachtige, texturen en dromerige, melancholische verhalen.

A young composer and producer from the Netherlands, known for his eclectic and washed out collision of musical genres – his signature is his wide approach of fragmented melodies, packed in a palette of, sometimes almost waterfall kind of textures and dreamy, melancholic stories.


BISMUTH & DER WEXEL (NL)

Locatie: Oude Markt

12.09 | 20:00 – 20:45

Tweemansband die moeilijke muziek dansbaar en rockend maakt met zelfgebouwde instrumenten van hout, metalen pijp, snaren en gitaarelementen radicaal en knallend, klikkend en piepend en riffend wordt Bismuth op het podium ditmaal vergezeld van de Intonarumori noisemakers van Der Wexel vreemde muziek maar je voelt op zeker de beat én de noise.

Two piece band making difficult music danceable and rocking with self-built instrument of wood, metal bars, string and guitar pickups: radical and banging, clicking and beeping and riffing Bismuth is joined live on stage by Der Wexel and his Intonarumori noise instruments strange music but you are sure to feel the beat and noise.

BAS VAN KOOLWIJK (NL)


11.09 | Atak | 02:15 – 02:30

12.09 | Sphaerae | 17:30 – 18:00

Mediakunstenaar die beeld en geluid, analoog en numerieke code als onderling uitwisselbare data inzet in visuele en akoestische composities een aanval op de illusie van het medium zelf?!

Media artist using both sound and image: analog and numerical code as interchangeable data in visual and acoustic composition an attack on the illusion of the medium itself?!

MARISKA DE GROOT & DIETER VANDOREN (NL)

Locatie: Sphaerae

12.09 | 16:30 – 17:30

Immersieve en cinematische optical sound performance op architecturale schaal met de klemtoon op de complexe interacties tussen het menselijke lichaam en digitale synthese processen waarin de inspiratie gehaald wordt bij de bespeling van analoge/akoestische instrumenten – monumentaal en constructivistisch.

Immerse and cinematic optical sound performance on architectural scale focusing on the intricate interactions between the human body and digital synthesis processes taking cues from analog/acoustic instrument performance – monumental and constructivist.

 (foto: Ed Jansen)


ACID MERIJN (NL)

Locatie: Atak

11.09 | 02:30 – 04:00

Lokale held uit Enschede levert pure en onversneden old school acid breng je glowsticks en smileys mee.

Local Enschede hero dj delivers pure and undiluted old school acid bring your glow sticks and smileys.

PAUL PRUDENCE (UK)

Locatie: Atak / Sphaerae

11.09 | Atak | 01:45 – 02:15

13.09 | Sphaerae | 15:45 – 16:15

Audio-visueel performer die werkt met algoritmische en generatieve omgevingen zijn werk is internationaal getoond en gespeeld en legt de focus op de manieren waarop geluid, ruimte en vorm in dwarsverbanden kunnen worden gekoppeld om een live-cinematische visueel-muzikale ervaring te scheppen expansief en immersief.

Audio-visual performer working with algorithmic and generative environments. His work, which had been shown and performed internationally, focuses on the ways in which sound, space and form can be cross-wired to create live-cinematic visual-music experiences expansive and immersive.

DUISTERE BARDO (NL)

Locatie: Atak

11.09 | 23:00 – 23:45

Haagse dj die een mix van een breed spectrum aan stijlen brengt: zoals electro, acid, techno, hardcore, jungle, breakcore, postpunk, noise én akoestische experimenten en tegelijk het oog op de bal houdt met betrekking tot compositie en verrassende veranderingen in atmosfeer – heeft zijn eigen tweewekelijkse show op Radio Tonka.

Forlorn DJ from The Hague, The Netherlands, who blends a broad range of different styles of music like electro, acid, techno, hardcore, jungle, breakcore, post-punk, noise and acoustic experiments, while focusing on meticulous composition and curious changes in atmosphere. – host of his own bi-weekly show on Radio Tonka.

DMX KREW (UK)

Locatie: Oude Markt

11.09 | 22:00 – 23:00

Ed Upton overspant en verenigt vele elektronische genres met zijn wortels stevig in de vroege elektro-pop en breakbeat, bracht zes platen uit op Rephlex Records, label van Aphex Twin. Een ware legende!

Ed Upton spans several electronic music genres with his roots firmly in early electro-pop and break beat, released six full length albums on Aphex Twin’s Rephlex Records. A true legend!

VALERY VERMEULEN (NL)

Locatie: Oude Markt

11.09 | 20:45 – 21:30

GOGBOT 2014 opening performance

Geluidkunstenaar en elektronisch componist presenteert zijn interactieve muziekproject waarin data uit (deep) space worden gebruikt als bronmateriaal in koppeling met synth-klanken en live feeds van satellieten die om de aarde draaien.

Sound artist and electronic composer presents his interactive music project in which data from (deep) space is used as source material and will be paired with synthesized sounds and live feeds from satellites orbiting earth.