JEFFRY SPEKENBRINK

Locatie: Concordia Cinema

PART OF THE EMPIRE / PLAGUE Full HD

PART OF THE EMPIRE / PLAGUE is een korte timelapse film waarin het contrast tussen natuur en stad in beeld wordt gebracht. Hierbij komen de gemengde gevoelens van beiden naar boven. De schoonheid van lege landschappen, met daartegenover de bittere omstandigheden. Maar hoe ongerept zijn deze lege landschappen eigenlijk? Zijn er nog plekken op aarde te vinden zonder sporen van menselijke aanwezigheid? 
  Van hieruit neemt de maker je mee naar dichter bevolkte plekken, waarbij de schoonheid van de stad, en het gevoel van euforie bij de realisatie dat je onderdeel uitmaakt van een machtige samenleving, naar boven komt. Daartegenover komen ook de ergernis van drukte, en het besef dat je onderdeel uitmaakt van een plaag naar voren. Het gevoel van anonimiteit in een samenleving waarin iedereen in zijn eigen wereld aan zijn eigen verplichtingen moet voldoen om de grote machine draaiende te houden. Door middel van het gebruikte medium “timelapse fotografie” stap je als kijker in het perspectief van een waarnemer die buiten de realiteit staat. Van hieruit worden bewegingen en stromingen zichtbaar die anders onopgemerkt zouden zijn gebleven.

PART OF THE EMPIRE / PLAGUE is a short timelapse film which shows the contrast between nature and city. Mixed feelings of both places will come up. The beauty of empty landscapes, combined with the harshness of the environment. How pristine are these places? Are there any places left on earth without traces of human beings? 
  From here the producer takes you to more populous places where the beauty of the city is shown, together with the feeling of euforia that comes from the realisation of being part of a mighty empire. On the other side there’s the nuisance of crowded places, and the realisation of being part of a plague. The feeling of anonymity, in a society in which everybody in his own world has to fulfill his own obligations to keep the big wheel of society turning. The use of the medium “timelapse photography” gives the viewer the perspective of an observer standing outside of reality. From this viewpoint, motions and flows become apparent that would otherwise be left unnoticed. 


www.jeffryspekenbrink.com