MAX PEEPERKORN

Locatie: Grote Kerk

THAT WHAT IS NEXT, IS ALREADY HERE

THAT WHAT IS NEXT, IS ALREADY HERE is een tweedelige installatie over een constante onontkoombare kracht: technologische versnelling. Sinds de uitvinding van de stenen speerpunt heeft technologie zich langzaam, maar in een toenemende snelheid, ontwikkeld. Op dit moment begint technologie ons meer te beïnvloeden dan dat wij technologie kunnen beïnvloeden. Nu we ons bewust zijn van dit fenomeen kunnen we besluiten hoe we hier mee omgaan. Omarmen we de technologie en versnellen we de ontwikkeling of houden we technologie af werken we de versnelling tegen? De vraag is wat er gebeurt als we alle technologie direct omarmen en de versnelling tot het extreme brengen.

THAT WHAT IS NEXT, IS ALREADY HERE is a two-piece installation about technological acceleration, a constant inevitable force. Ever since the invention of the stone spearhead, technology has developed at a slow, but accelerating pace. At this very moment, the influence of technology on us is starting to exceed our ability to influence technology. Now that we have become aware of this phenomena we can choose how to deal with this. We can either embrace and speed up the acceleration or we can hold it off and slow it down. The question is what happens if we embrace all technology and drive the acceleration to the extreme?

www.maxpeeperkorn.nl