SEBASTIAN FRISCH

Locatie: Grote Kerk

BIOPHONIC GARDEN

BIOPHONIC GARDEN gaat over de communicatie tussen planten. In een experimentele lab opstelling is een communicatie tussen planten hoorbaar voor het menselijk oor. Mais-spruiten zijn in een container met water geplaatst. Met een onderwater-microfoon kunnen bezoekers luisteren naar de dialoog tussen de planten. Terwijl de wortels van de plantjes in het water groeien, wordt een constante sinus toon van 220 hertz afgespeeld in het water, waarbij de wortels naar de bron van het geluid toe bewegen.

BIOPHONIC GARDEN uses an experimental laboratory setup to display the possibility of making a dialogue between young corn plants perceivable for human ears. Sprouted corn seeds are staged on a grid which is situated in a container filled with water. The acoustic environment beneath the seeds is picked up by underwater microphones, which allows visitors to listen to the dialogue between the young corn plants. While the roots of the plants are submerged in the water, a constant sine tone of 220 hertz is played into the water which has an influence on the growing process of the roots, they bend towards the sound source. The phenomena of plants reacting to acoustic stimuli is used in the artwork to raise questions about the communication of plants and the acoustic environment we humans live in.


www.freshmania.de