Spaceship Earth

Thema | theme

(Operating Manual for) SPACESHIP EARTH

SPACESHIP EARTH onderzoekt onze planeet vanuit een aantal samenhangende invalshoeken: ecologie, duurzaamheid, ruimteonderzoek, technologie, menselijk gedrag, massamedia, futurisme.
In 1969 publiceerde BUCKMINSTER FULLER (1895-1983) zijn boek OPERATING MANUAL FOR SPACESHIP EARTH, een briljante synthese van zijn wereldvisie. De architect, ingenieur, wiskundige, cartograaf, filosoof, futurist, uitvinder van de beroemde geodesic DOME onderzoekt hierin de grote uitdagingen waar de mensheid voor staat: Hoe gebruiken we onze bronnen in relatie tot armoede, duurzaamheid, design, innovatie, en hoe gidsen we Spaceship Earth naar een duurzame toekomst.
De strekking van Fuller’s boek uit 1969 heeft nog niets aan betekenis ingeboet anno 2014, een tijd dat sinds 1969 vele technologische innovaties heeft gekend, maar ook nog steeds hetzelfde dilemma kent dat de vooruitgang met zich meebrengt. Recente wetenschappelijke ontdekkingen van miljoenen exo-planeten zoals de aarde, en het bewijs voor het ontstaan van het heelal, heeft onderzoekers, ondernemers, kunstenaars en ontwerpers aangezet tot nieuwe projecten en initiatieven.


The earth is like a spaceship that didn’t come with an operating manual.”

GOGBOT festival 2014 presents its (Operating manual for) SPACESHIP EARTH, inspired bu US architect and futurist BUCKMINSTER FULLER (1895-1983). SPACESHIP EARTH reflects on ecology versus technology, and how mankind may guide planet earth to a sustainable future.